top of page
IMG_2234_edited.jpg

Các bạn thân mến, trung tâm thử nghiệm của chúng tôi được đặt tại Việt Nam, ở một nơi có tên Mũi Né .Trạm Surf4You của chúng tôi mở cửa quanh năm . ! Trước khi bạn mua một cánh buồm hoặc cột buồm, bạn có cơ hội thử nghiệm thiết bị hoàn toàn miễn phí !!!

 

Về việc mua lại, thử nghiệm, hợp tác bạn có thể viết thư cho chúng tôi .

Отлично! Сообщение получено.

bottom of page